Oferty pracy - Budownictwo


Zatrudnimy na stanowisko monter instalacji sanitarnych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 512 278 814.
email: r.ptaszynski@kombinatbud.pl.


Zatrudnimy na stanowisko blacharz - dekarz.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 505 221 948.


CV prosimy przesłać na adres kombinat@kombinatbud.pl. Przesłanie CV drogą mailową oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 14/16, numer KRS 0000035433 w celu rekrutacji
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH Kombinat BudowlanySp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. W przypadku niezawarcia umowy o pracę Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich pozyskania.