Zgłaszanie usterek
Chcesz zgłosić usterkę?

Wypełnij formularz Ikona dokument Protokół zgłoszenia usterki, podpisz go i dostarcz do nas:

Ikona dokument

wyślij email: gwarancje@kombinatbud.pl

Ikona dokument

osobiście: ul. Legionowa 14/16, II piętro, pokój 210

Ikona dokument

wyślij list: PPUH KOMBINAT BUDOWLANY Sp. z o. o. ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok

Agnieszka Janas
Specjalista w dziale technicznym
tel. 85 733 38 89


Zmiany lokatorskie
Chcesz dokonać zmian w swoim zakupionym "M"?

Monika Świentochowska
Specjalista w dziale technicznym
tel. 85 741 50 29
Ewa Ignatowicz
Specjalista w dziale technicznym
tel. 85 733 39 33

Przedstawione na stronie internetowej www.kombinatbud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynku mają charakter poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. W przypadku zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na adres u.kuprianowicz@kombinatbud.pl