PROMOCJA Z OKAZJI 25 URODZIN !!!

08/03/2018

Skorzystaj z promocji z okazji 25 urodzin Kombinantu Budowlanego. Co musisz zrobić?

  • znajdz wymarzone mieszkanie w inwestycji Osiedle Plażowa budynek B
  • przyjdź na Porannego Targi Mieszkaniowe organizowane w dniach 24-25 marzec 2018 r. w godzinach 10.00-16.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białysmtoku
  • bądź jednym z 25 pierwszych klientów, którzy podpiszą umowę rezerwacyjną i otrzymają "Voucher na akt notarialny". 

REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER NA AKT NOTARIALNY” KOMBINAT BUDOWALNY Sp. z o. o.                                                                                                              § 1 Postanowienia ogólne.

  1. Promocja dotyczy kosztów notarialnych zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności: lokalu mieszkalnego i garażu lub tylko lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia własności w budynku mieszkalnym wielorodzinnym B przy ul. K. Ciołkowskiego  w Białymstoku w Kombinat Budowlany Sp. z o.o.
  2. Organizatorem Promocji jest Kombinat Budowlany  Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku pod numerem KRS0000035433, NIP: 542-030-35-89,
  3. Promocja skierowana jest do dwudziestu pięciu pierwszych klientów, którzy podczas Targów Mieszkaniowych Kuriera Porannego organizowanych w dniach 24-25 marca 2018 r. w godzinach 10.00-16.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku skorzystają z oferty rezerwacji lokalu mieszkalnego i garażu lub tylko lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym B przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku.

§ 2 Czas trwania promocji

  1. Promocja trwa w dniach 24-25 marca 2018 r w godzinach 10.00-16.00 podczas Targów Mieszkaniowych Kuriera Porannego organizowanych w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku.

§ 3 Zasady Promocji.

  1. Promocja obejmuje:                                                                                                                                                                                                                                         a) dwudziestu pięciu pierwszych klientów, którzy podczas Targów Mieszkaniowych Kuriera Porannego organizowanych w dniach 24-25 marca 2018 r. w godzinach 10.00-16.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku zarezerwują lokal mieszkalny i garaż lub tylko lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym B przy ul. K. Ciołkowskiego  w Białymstoku, otrzyma „Voucher na akt notarialny” (decyduje kolejność dokonywania rezerwacji).                 b) „Voucher na akt notarialny” oznacza, że Kombinat Budowlany Sp. z o. o. opłaca  koszty notarialne zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu lub tylko lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia własności (opłaty sadowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku -tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 300 - ponosi nabywca) niezależnie od wartości nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                 c) Rezerwacji lokalu mieszkalnego i garażu lub tylko lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym B przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku, Klient może dokonać tylko osobiście podczas Targów Mieszkaniowych Kuriera Porannego organizowanych w dniach 24-25 marca 2018 r.  w godzinach 10.00-16.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku.                                                                                                                                               d) Czynność o której mowa w § 3 pkt. 1 b), będzie wykonana we wskazanej przez Kombinat Budowlany Sp. z o. o. Kancelarii Notarialnej, w przypadku wyboru przez Kupującego innej niż wskazana Kancelaria Notarialna promocja nie obowiązuje.                                                   

  § 4 Warunki skorzystania z Promocji.

1.Podstawą skorzystania z Promocji o której mowa w §3 pkt 1 jest spełnienie następujących warunków:

a) zarezerwowanie Podczas Targów Mieszkaniowych Porannego w dniach 24-25 marca 2018 r. w godzinach 10.00-16.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku lokalu mieszkalnego i garażu lub tylko lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym B przy ul. K. Ciołkowskiego.

b) zawarcie umowy  deweloperskiej

c) zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego i garażu lub tylko lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym B przy ul. K. Ciołkowskiego

 § 5 Promocje

Promocja nie łączy się z innymi promocjami Firmy