Aktualności

22/9/2020
News - logo

Poznaj zasady Dni Otwartych na budowie! #Nowa Wygoda #Osiedle Plażowa

22/9/2020

Aktualnie sytuacja w Polsce i na świecie stawia przed nami wyzwania codzienności, do których powinniśmy podejść w sposób świadomy i mądry. To co do tej pory było zwykłą czynnością, współcześnie wymaga nowych reguł. Wiemy, że czekacie na Dni Otwarte z możliwością wejścia na budowę. My również lubimy tę formę kontaktu z Wami. Już 26 września spotkamy się na dwóch budowach: na Nowej Wygodzie i Osiedlu Plażowa. Przed wybraniem się na teren budowy, prosimy o zapoznanie się z zasadami, niezbędnymi do zachowania odpowiedniej ochrony w czasach pandemii.

I. Kto może wejść na teren budowy?

 1. Na teren budowy, do jednego mieszkania, mogą wejść tylko dwie osoby pełnoletnie w asyście pracownika dewelopera. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą (1,5 m).

2. Osoba, która przed wejściem na budowę zapozna się i podpisze REGULAMIN DNI OTWARTYCH oraz oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osoba zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

3. Osoba, która akceptuje klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające nam udostępnienie Głównemu Inspektorowi sanitarnemu danych osobowych podanych w oświadczeniu.

II. Kto nie może wejść na budowę?

Na teren budowy nie mogą wejść:

 • dzieci i osoby niepełnoletnie,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających,
 • zwierzęta.

Ma to związek z bezpieczeństwem na budowie i jest regulowane przepisami prawa. Oznacza to, że nie ma od tych reguł wyjątków!

III. Gdzie się spotkamy?

a) Chcesz odwiedzić budynki S i T na Osiedlu Nowa Wygoda?

 • Spotkajmy się w garaży podziemnym budynku T przy ul. 42 Pułku Piechoty.

b) Interesuje Cię budynek E lub gotowe mieszkania przy ul. Plażowej 7,13 i 15 na Osiedlu Plażowa?

 • Spotkajmy się w garażach naziemnych budynku E przy ul. Plażowej.

Planujemy spotkanie w przestrzennym garażu, aby organizacyjnie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

W razie dużej ilości osób chętnych wejść na budowę w jednym czasie, prosimy o ustawianie się w kolejce z zachowaniem dystansu min. 1,5. Postaramy się umożliwić wszystkim wejście do poszczególnych budynków. Prosimy też o wyrozumiałość i ograniczenie czasu przebywania na terenie budowy.

Decyzję o wizycie na dniach otwartych można podjąć spontanicznie – bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

IV. Jak ubrać się na budowę?

 • maseczka /przyłbica; Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej służące do zakrywania ust i nosa. Prosimy uczestników wydarzeń o noszenie maseczek lub przyłbic,
 • preparaty do dezynfekcji; Prosimy uczestników o dezynfekowanie dłoni. Dozowniki z płynem dezynfekującym będą dostępne,
 • pełne buty na twardej podeszwie, zakrywające kostkę, bez obcasów.

Na terenie budowy mogą znajdować się nierówności terenu, błoto, pył czy świeżo pomalowane powierzchnie. Należy dostosować swój strój do warunków panujących na budowie.

V. Jak poruszać się po budowie?

Po terenie budowy poruszaj się wyłącznie w asyście pracownika dewelopera.

Przy wejściu otrzymasz:

 • Regulamin, który musisz podpisać, aby wejść na budowę;
 • Oświadczenie o stanie zdrowia;
 • Klauzulę RODO.

Chcąc uniknąć urazów – zachowaj szczególną ostrożność przez cały czas wizyty.

VI. Czego zabrania się robić na budowie?

Odwiedzając budowę pamiętaj o zakazach, które Cię obowiązują, są to:

 • zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
 • zakaz zbliżania się do pracujących maszyn i urządzeń budowlanych, szczególnie w przypadku strefy pracy dźwigów,
 • zakaz poruszania się po budowie we własnym zakresie,
 • zakaz dotykania przewodów i urządzeń elektrycznych,
 • zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

Do miłego zobaczenia! 😉

Oświadczenie o stanie zdrowia i RODO

Regulamin dni otwartych