Aktualności

8/5/2024
News - logo

Poznaj zasady dni otwartych na budowach #ApartamentySosnowa #NowaWygoda #ApartametyAlto

8/5/2024

Wiemy, że czekacie na Dni Otwarte z możliwością wejścia na budowę. My również lubimy tę formę kontaktu :-). 

  • 18 maja spotkamy się na budowie inwestycji Apartamenty Sosnowa przy ulicy Oskara Sosnowskiego,
  • 25 maja spotkamy się na budowie inwestycji Nowa Wygoda na budynku nr 6 przy ulicy 42 Pułku Piechoty,
  • 15 czerwca spotkamy się na budowie inwestycji Apartamentów Alto na budynku J przy ul. Magazynowej.

Przed wybraniem się na teren budowy, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

REGULAMIN

DNI OTWARTYCH NA BUDOWIE

W zwiedzaniu placu budowy uczestniczyć mogą jednie osoby pełnoletnie. Na teren budowy nie mogą wejść:

  • dzieci i osoby niepełnoletnie;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających;
  • zwierzęta.

Ma to związek z bezpieczeństwem na budowie i jest regulowane przepisami prawa. Oznacza to, że nie ma od tej reguły wyjątków!

W związku z tym, że na terenie trwają zaawansowane prace budowlane, dla Państwa dobra prosimy o przestrzeganie ogólnych zasad obowiązujących na terenie budowy: 

1. Bezwzględnym warunkiem wstępu na teren budowy jest podpisanie Regulaminu pobytu gości na budowie. 

2. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i komfort przypominamy, że po budowie mogą poruszać się osoby posiadające obuwie z płaską, twardą podeszwą oraz zabudowanym przodem. Wskazane jest obuwie typu „traperki”. Obuwie sportowe, z miękką podeszwą, obuwie na obcasie bądź odkryte nie jest dopuszczalne. 

3. Udając się na budowę, prosimy założyć długie spodnie. Krótkie spodnie, spódnice, sukienki nie są dopuszczalne. 

4. Wszystkich gości prosimy o poruszanie się tylko po wyznaczonym szlaku i słuchanie próśb kierowanych do Państwa przez pracowników budowy. 

5. Prosimy nie opierać się o barierki i nie wychylać poza nie. 

6. Prosimy nie wychodzić na balkony i nie otwierać okien. 

7. Prosimy poruszać się powoli i spokojnie, aby nie zrobić sobie krzywdy oraz nie przeszkadzać pozostałym zwiedzającym. 

8. Na teren budowy nie mogą wejść osoby pod wpływem alkoholu, jakichkolwiek środków odurzających oraz leków ograniczających koncentrację lub równowagę. 

9. Organizator DNI OTWARTYCH NA BUDOWIE ma prawo odmówić wstępu na budowę osobom, których zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a strój nie jest zgodny z w/w wymaganiami. Może też odmówić zwiedzającemu dalszej wycieczki po placu budowy, jeżeli kierowane przez niego prośby zostaną przez zwiedzającego zignorowane. Wszystkie uwagi są tylko i wyłącznie dla Państwa bezpieczeństwa. 

10. By mieć pewność, że rozumieją Państwo zasady i ograniczenia towarzyszące organizacji dni otwartych na częściowo wstrzymanej i przygotowanej dla Państwa budowie, musimy otrzymać od Państwa potwierdzenie w postaci podpisanego regulaminu. Administrować Państwa danymi osobowymi będzie KOMBINAT BUDOWLANY SP. z o.o. którego pracownicy dbać będą o to by wydarzenie przebiegło jak najsprawniej. 

11. W trakcie trwania DNI OTWARTYCH NA BUDOWIE wykonywane będą zdjęcia z przebiegu wydarzenia. Wejście na teren budowy jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie Państwa wizerunku, jeżeli dojdzie do jego utrwalenia. 

12. Oświadczacie niniejszym Państwo, iż zapoznaliście się z zasadami ochrony danych osobowych i zostaliście Państwo poinformowania o przysługujących Wam prawach.

Regulamin Dni Otwarte


Życzymy Państwu miłego pobytu na placu budowy :)