Oferta

Prowiantowa 15


Legenda:
Lokal dostępny
Lokal zarezerwowany, prosimy o kontakt z działem sprzedaży

Mieszkania

Adres: Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Cena:
Prowiantowa 15 m.1 parter 2 26.26 162 800
Prowiantowa 15 m.2 1 3 55.17 331 000
Prowiantowa 15 m.3 1 2 47.68 276 500
Prowiantowa 15 m.4 1 3 45.14 270 800
Prowiantowa 15 m.5 1 3 50.08 310 500
Prowiantowa 15 m.6 1 3 50.40 312 500
Prowiantowa 15 m.7 1 4 79.68 478 100
Prowiantowa 15 m.8 1 3 55.12 330 700
Prowiantowa 15 m.9 1 3 52.01 312 100
Prowiantowa 15 m.10 2 3 55.17 331 000
Prowiantowa 15 m.11 2 2 47.68 276 500
Prowiantowa 15 m.12 2 3 45.14 270 800
Prowiantowa 15 m.13 2 3 50.08 310 500
Prowiantowa 15 m.14 2 3 50.40 312 500
Prowiantowa 15 m.15 2 4 79.68 478 100
Prowiantowa 15 m.16 2 3 55.12 330 700
Prowiantowa 15 m.17 2 3 52.01 312 100
Prowiantowa 15 m.18 3 3 55.17 331 000
Prowiantowa 15 m.19 3 2 47.68 276 500
Prowiantowa 15 m.20 3 3 45.14 270 800
Prowiantowa 15 m.21 3 3 50.08 310 500
Prowiantowa 15 m.22 3 3 50.40 312 500
Prowiantowa 15 m.23 3 4 79.68 478 100
Prowiantowa 15 m.24 3 3 55.12 330 700
Prowiantowa 15 m.25 3 3 52.01 312 100
Prowiantowa 15 m.26 4 3 55.17 331 000
Prowiantowa 15 m.27 4 2 47.68 276 500
Prowiantowa 15 m.28 4 3 45.14 270 800
Prowiantowa 15 m.29 4 3 50.08 310 500
Prowiantowa 15 m.30 4 3 50.40 312 500
Prowiantowa 15 m.31 4 4 79.68 478 100
Prowiantowa 15 m.32 4 3 55.12 330 700
Prowiantowa 15 m.33 4 3 52.01 312 100
Prowiantowa 15 m.34 5 3 55.17 331 000
Prowiantowa 15 m.35 5 2 47.68 276 500
Prowiantowa 15 m.36 5 3 45.14 270 800
Prowiantowa 15 m.37 5 3 50.08 310 500
Prowiantowa 15 m.38 5 3 50.40 312 500
Prowiantowa 15 m.39 5 4 79.68 478 100
Prowiantowa 15 m.40 5 3 55.12 330 700
Prowiantowa 15 m.41 5 3 52.01 312 100
Prowiantowa 15 m.42 6 3 55.17 331 000
Prowiantowa 15 m.43 6 2 47.68 276 500
Prowiantowa 15 m.44 6 3 45.14 270 800
Prowiantowa 15 m.45 6 3 50.08 310 500
Prowiantowa 15 m.46 6 3 50.40 312 500
Prowiantowa 15 m.47 6 4 79.68 478 100
Prowiantowa 15 m.48 6 3 55.12 330 700
Prowiantowa 15 m.49 6 3 52.01 312 100
Prowiantowa 15 m.50 7 3 55.17 331 000
Prowiantowa 15 m.51 7 2 47.68 276 500
Prowiantowa 15 m.52 7 3 45.14 270 800
Prowiantowa 15 m.53 7 3 50.08 310 500
Prowiantowa 15 m.54 7 3 50.40 312 500
Prowiantowa 15 m.55 7 4 79.68 478 100
Prowiantowa 15 m.56 7 3 55.12 330 700
Prowiantowa 15 m.57 7 3 52.01 312 100
Prowiantowa 15 m.58 8 3 55.17 331 000
Prowiantowa 15 m.59 8 2 41.15 238 700
Prowiantowa 15 m.60 8 3 45.14 270 800
Prowiantowa 15 m.61 8 3 50.08 310 500
Prowiantowa 15 m.62 8 3 50.40 312 500
Prowiantowa 15 m.63 8 4 79.68 494 000
Prowiantowa 15 m.64 8 3 55.12 330 700
Prowiantowa 15 m.65 8 3 52.01 312 100
Prowiantowa 15 m.66 1 2 43.95 254 900
Prowiantowa 15 m.67 1 3 54.71 317 300
Prowiantowa 15 m.68 1 2 32.22 199 800
Prowiantowa 15 m.69 1 2 32.99 204 500
Prowiantowa 15 m.70 1 3 54.97 340 800
Prowiantowa 15 m.71 1 4 72.13 447 200
Prowiantowa 15 m.72 1 2 35.28 218 700
Prowiantowa 15 m.73 1 3 53.90 323 400
Prowiantowa 15 m.74 1 3 51.10 306 600
Prowiantowa 15 m.75 1 3 58.20 360 800
Prowiantowa 15 m.76 1 2 35.97 223 000
Prowiantowa 15 m.77 2 2 43.95 254 900
Prowiantowa 15 m.78 2 3 54.71 328 300
Prowiantowa 15 m.79 2 2 32.22 199 800
Prowiantowa 15 m.80 2 2 32.99 204 500
Prowiantowa 15 m.81 2 3 54.97 340 800
Prowiantowa 15 m.82 2 4 72.13 447 200
Prowiantowa 15 m.83 2 2 35.28 218 700
Prowiantowa 15 m.84 2 3 53.90 323 400
Prowiantowa 15 m.85 2 3 51.10 306 600
Prowiantowa 15 m.86 2 3 58.20 360 800
Prowiantowa 15 m.87 2 2 35.97 223 000
Prowiantowa 15 m.88 3 2 43.95 254 900
Prowiantowa 15 m.89 3 3 54.71 328 300
Prowiantowa 15 m.90 3 2 32.22 199 800
Prowiantowa 15 m.91 3 2 32.99 204 500
Prowiantowa 15 m.92 3 3 54.97 340 800
Prowiantowa 15 m.93 3 4 72.13 447 200
Prowiantowa 15 m.94 3 2 35.28 218 700
Prowiantowa 15 m.95 3 3 53.90 323 400
Prowiantowa 15 m.96 3 3 51.10 306 600
Prowiantowa 15 m.97 3 3 58.20 360 800
Prowiantowa 15 m.98 3 2 35.97 223 000
Prowiantowa 15 m.99 4 2 43.95 254 900
Prowiantowa 15 m.100 4 3 54.71 328 300
Prowiantowa 15 m.101 4 2 32.22 199 800
Prowiantowa 15 m.102 4 2 32.99 204 500
Prowiantowa 15 m.103 4 3 54.97 340 800
Prowiantowa 15 m.104 4 4 72.13 447 200
Prowiantowa 15 m.105 4 2 35.28 218 700
Prowiantowa 15 m.106 4 3 53.90 323 400
Prowiantowa 15 m.107 4 3 51.10 306 600
Prowiantowa 15 m.108 4 3 58.20 360 800
Prowiantowa 15 m.109 4 2 35.97 223 000
Prowiantowa 15 m.110 5 2 43.95 254 900
Prowiantowa 15 m.111 5 3 54.71 328 300
Prowiantowa 15 m.112 5 2 32.22 199 800
Prowiantowa 15 m.113 5 2 32.99 204 500
Prowiantowa 15 m.114 5 3 54.97 340 800
Prowiantowa 15 m.115 5 4 72.13 447 200
Prowiantowa 15 m.116 5 2 35.28 218 700
Prowiantowa 15 m.117 5 3 53.90 323 400
Prowiantowa 15 m.118 5 3 51.10 306 600
Prowiantowa 15 m.119 5 3 58.20 360 800
Prowiantowa 15 m.120 5 2 35.97 223 000
Prowiantowa 15 m.121 6 2 43.95 254 900
Prowiantowa 15 m.122 6 3 54.71 328 300
Prowiantowa 15 m.123 6 3 65.70 407 300
Prowiantowa 15 m.124 6 3 54.97 340 800
Prowiantowa 15 m.125 6 4 72.13 447 200
Prowiantowa 15 m.126 6 2 35.28 218 700
Prowiantowa 15 m.127 6 3 53.90 323 400
Prowiantowa 15 m.128 6 3 51.10 306 600
Prowiantowa 15 m.129 6 3 58.20 360 800
Prowiantowa 15 m.130 6 2 35.97 223 000
Prowiantowa 15 m.131 7 2 43.95 254 900
Prowiantowa 15 m.132 7 3 54.71 328 300
Prowiantowa 15 m.133 7 3 65.70 407 300
Prowiantowa 15 m.134 7 3 54.97 340 800
Prowiantowa 15 m.135 7 4 72.13 447 200
Prowiantowa 15 m.136 7 2 35.28 218 700
Prowiantowa 15 m.137 7 3 53.90 323 400
Prowiantowa 15 m.138 7 3 51.10 306 600
Prowiantowa 15 m.139 7 3 58.20 360 800
Prowiantowa 15 m.140 7 2 35.97 223 000
Prowiantowa 15 m.141 8 2 43.95 272 500
Prowiantowa 15 m.142 8 3 54.71 328 300
Prowiantowa 15 m.143 8 3 65.70 407 300
Prowiantowa 15 m.144 8 3 54.97 340 800
Prowiantowa 15 m.145 8 4 72.13 447 200
Prowiantowa 15 m.146 8 2 35.28 218 700
Prowiantowa 15 m.147 8 4 87.70 543 700

Lokale użytkowe

Adres: Piętro: Powierzchnia: Cena:
Prowiantowa 15 lok.1 parter 86.70 606 900
Prowiantowa 15 lok.2 parter 53.43 374 000
Prowiantowa 15 lok.3 parter 99.66 697 600
Prowiantowa 15 lok.4 parter 149.89 1 049 200
Prowiantowa 15 lok.5 parter 70.59 494 100
Prowiantowa 15 lok.6 parter 41.05 287 400
Prowiantowa 15 lok.7 parter 36.77 257 400
Prowiantowa 15 lok.8 parter 90.11 630 800

Miejsca parkingowe

Adres: Piętro: Powierzchnia: Cena:
Prowiantowa 15 mp. 1 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 2 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 3 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 4 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 5 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 6 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 7 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 8 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 9 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 10 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 11 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 12 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 13 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 14 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 15 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 16 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 17 -1 1 szt 28 000
Prowiantowa 15 mp. 18 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 19 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 20 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 21 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 22 -1 1 szt 28 000
Prowiantowa 15 mp. 23 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 24 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 25 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 26 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 27 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 28 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 29 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 30 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 31 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 32 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 33 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 34 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 35 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 36 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 37 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 38 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 39 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 40 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 41 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 42 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 43 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 44 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 45 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 46 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 47 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 48 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 49 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 50 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 51 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 52 -1 1 szt 28 000
Prowiantowa 15 mp. 53 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 54 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 55 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 56 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 57 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 58 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 59 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 60 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 61 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 62 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 63 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 64 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 65 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 66 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 67 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 68 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 69 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 70 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 71 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 72 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 73 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 74 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 75 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 76 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 77 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 78 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 79 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 80 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 81 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 82 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 83 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 84 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 85 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 86 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 87 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 88 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 89 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 90 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 91 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 92 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 93 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 94 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 95 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 96 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 97 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 98 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 99 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 100 -1 1 szt 29 000
Prowiantowa 15 mp. 101 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 102 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 103 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 104 -1 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 105 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 106 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 107 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 108 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 109 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 110 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 111 -1 1 szt 28 000
Prowiantowa 15 mp. 112 -1 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 113 -1 1 szt 28 000
Prowiantowa 15 mp. 114 -1 1 szt 28 000
Prowiantowa 15 mp. 115 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 116 parter 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 117 parter 1 szt 28 000
Prowiantowa 15 mp. 118 parter 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 119 parter 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 120 parter 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 121 parter 1 szt 30 000
Prowiantowa 15 mp. 122 parter 1 szt 29 000
Prowiantowa 15 mp. 123 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 124 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 125 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 126 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 127 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 128 parter 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 129 parter 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 130 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 131 parter 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 132 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 133 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 134 parter 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 135 parter 1 szt 27 000
Prowiantowa 15 mp. 136 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 137 parter 1 szt 25 000
Prowiantowa 15 mp. 138 parter 1 szt 25 000

Prowiantowa 15 Prowiantowa 15


LOKALIZACJA

  • Doskonałe położenie: w samym centrum Osiedla Młodych, które zajęło pierwsze miejscu w Białymstoku w rankingu "Osiedli" stworzonym przez Otodom  i  OLX pod nadzorem Agencji Badawczej PBS. Pod uwagę wzięto m.in.: poziom bezpieczeństwa, sąsiedztwo, łatwość dojazdu oraz udogodnienia dla rodzin z dziećmi.

OSIEDLE

  • Nowoczesny, starannie zaprojektowany dziewięciokondygnacyjny budynek,
  • Cichobieżne windy zjeżdżające do garażu podziemnego,
  • Duży dziedziniec wewnętrzny z dekoracyjnym układem zieleni oraz nastrojowym oświetleniem.

MIESZKANIA

  • 147 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 26,26 m2  do  87,7 m2,
  • Przestronne loggie, balkony lub tarasy w cenie mieszkania,
  • 138 miejsc postojowych,
  • Lokale usługowe w parterze budynku,
  • Zakończenie budowy: 30 czerwiec 2021 r.