RODO

Informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
4) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6) W przypadku niezawarcia umowy o pracę Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich pozyskania.