Oferta

Plażowa budynek C


Legenda:
Lokal dostępny
Lokal zarezerwowany, prosimy o kontakt z działem sprzedaży

Mieszkania

Adres: Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Cena:
Plażowa budynek C m.1 parter 4 64.44 319 000
Plażowa budynek C m.2 parter 1 29.46 153 200
Plażowa budynek C m.3 parter 3 63.25 322 600
Plażowa budynek C m.4 1 3 60.56 308 900
Plażowa budynek C m.5 1 4 66.47 339 000
Plażowa budynek C m.6 1 2 40.08 206 400
Plażowa budynek C m.7 1 3 50.82 261 700
Plażowa budynek C m.8 1 2 43.09 230 000
Plażowa budynek C m.9 2 3 60.56 308 900
Plażowa budynek C m.10 2 4 66.47 339 000
Plażowa budynek C m.11 2 2 40.08 206 400
Plażowa budynek C m.12 2 3 50.82 261 700
Plażowa budynek C m.13 2 2 43.14 228 600
Plażowa budynek C m.14 3 3 60.56 308 900
Plażowa budynek C m.15 3 4 66.47 339 000
Plażowa budynek C m.16 3 2 40.08 206 400
Plażowa budynek C m.17 3 3 50.82 261 700
Plażowa budynek C m.18 3 2 43.14 226 500
Plażowa budynek C m.19 4 3 60.56 308 900
Plażowa budynek C m.20 4 4 66.47 339 000
Plażowa budynek C m.21 4 2 40.08 206 400
Plażowa budynek C m.22 4 3 50.82 261 700
Plażowa budynek C m.23 4 2 43.14 226 500
Plażowa budynek C m.24 5 3 60.56 308 900
Plażowa budynek C m.25 5 4 66.47 339 000
Plażowa budynek C m.26 5 2 40.08 206 400
Plażowa budynek C m.27 5 3 50.82 261 700
Plażowa budynek C m.28 5 2 43.14 226 500
Plażowa budynek C m.29 1 3 47.24 252 700
Plażowa budynek C m.30 1 2 41.46 221 800
Plażowa budynek C m.31 1 3 57.30 306 600
Plażowa budynek C m.32 2 3 47.24 252 700
Plażowa budynek C m.33 2 2 41.46 221 800
Plażowa budynek C m.34 2 3 57.30 300 800
Plażowa budynek C m.35 3 3 47.24 252 700
Plażowa budynek C m.36 3 2 41.46 221 800
Plażowa budynek C m.37 3 3 57.30 300 800
Plażowa budynek C m.38 4 3 47.24 252 700
Plażowa budynek C m.39 4 2 41.46 221 800
Plażowa budynek C m.40 4 3 57.30 300 800
Plażowa budynek C m.41 5 3 47.24 252 700
Plażowa budynek C m.42 5 2 41.46 221 800
Plażowa budynek C m.43 5 3 57.30 300 800
Plażowa budynek C m.44 1 3 48.66 260 300
Plażowa budynek C m.45 1 2 40.01 210 100
Plażowa budynek C m.46 1 2 38.76 203 500
Plażowa budynek C m.47 1 3 52.91 277 800
Plażowa budynek C m.48 1 2 44.73 221 400
Plażowa budynek C m.49 2 3 48.66 260 300
Plażowa budynek C m.50 2 2 40.01 210 100
Plażowa budynek C m.51 2 2 38.76 203 500
Plażowa budynek C m.52 2 3 52.91 277 800
Plażowa budynek C m.53 2 2 44.73 221 400
Plażowa budynek C m.54 3 3 48.66 260 300
Plażowa budynek C m.55 3 2 40.01 210 100
Plażowa budynek C m.56 3 2 38.76 203 500
Plażowa budynek C m.57 3 3 52.91 277 800
Plażowa budynek C m.58 3 2 44.73 221 400
Plażowa budynek C m.59 4 3 48.66 260 300
Plażowa budynek C m.60 4 2 40.01 210 100
Plażowa budynek C m.61 4 2 38.76 203 500
Plażowa budynek C m.62 4 3 52.91 277 800
Plażowa budynek C m.63 4 2 44.73 221 400
Plażowa budynek C m.64 5 3 48.66 260 300
Plażowa budynek C m.65 5 2 40.01 210 100
Plażowa budynek C m.66 5 2 38.76 203 500
Plażowa budynek C m.67 5 3 52.91 277 800
Plażowa budynek C m.68 5 2 44.73 221 400
Plażowa budynek C m.69 1 2 37.06 198 300
Plażowa budynek C m.70 1 2 43.68 233 700
Plażowa budynek C m.71 1 2 34.52 184 700
Plażowa budynek C m.72 1 3 51.22 274 000
Plażowa budynek C m.73 2 2 37.06 198 300
Plażowa budynek C m.74 2 2 43.68 233 700
Plażowa budynek C m.75 2 2 34.52 184 700
Plażowa budynek C m.76 2 3 51.22 274 000
Plażowa budynek C m.77 3 2 37.06 198 300
Plażowa budynek C m.78 3 2 43.68 233 700
Plażowa budynek C m.79 3 2 34.52 184 700
Plażowa budynek C m.80 3 3 51.22 274 000
Plażowa budynek C m.81 4 2 37.06 198 300
Plażowa budynek C m.82 4 2 43.68 233 700
Plażowa budynek C m.83 4 2 34.52 184 700
Plażowa budynek C m.84 4 3 51.22 274 000
Plażowa budynek C m.85 5 2 37.06 198 300
Plażowa budynek C m.86 5 2 43.68 233 700
Plażowa budynek C m.87 5 2 34.52 184 700
Plażowa budynek C m.88 5 3 51.22 274 000

Lokale użytkowe

Adres: Piętro: Powierzchnia: Cena:
Plażowa budynek C lok.1 parter 123.10 738 600
Plażowa budynek C lok.2 parter 49.90 299 400
Plażowa budynek C lok.3 parter 47.21 283 300
Plażowa budynek C lok.4 parter 75.86 455 200

Garaże

Adres: Piętro: Powierzchnia: Cena:
Plażowa budynek C mp. 1 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 2 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 3 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 4 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 5 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 6 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 7 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 8 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 9 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 10 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 11 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 12 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 13 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 14 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 15 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 16 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 17 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 18 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 19 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 20 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 21 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 22 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 23 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 24 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 25 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 26 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 27 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 28 parter 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 29 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 30 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 31 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 32 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 33 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 34 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 35 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 36 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 37 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 38 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 39 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 40 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 41 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 42 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 43 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 44 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 45 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 46 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 47 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 48 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 49 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 50 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 51 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 52 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 53 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 54 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 55 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 56 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 57 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 58 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 59 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 60 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 61 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 62 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 63 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 64 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 65 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 66 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 67 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 68 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 69 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 70 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 71 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 72 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 73 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 74 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 75 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 76 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 77 -1 1 szt 22 000
Plażowa budynek C mp. 78 -1 1 szt 22 000

Plażowa budynek C Plażowa budynek C

LOKALIZACJA

 • Atrakcyjne tereny zielone: sąsiedztwo Lasu Bagno,
 • W pobliżu kompleks Stawów Dojlidzkich z ulubionym miejscem wypoczynkowym Białostoczan Plażą Dojlidy,
 • Liczne ścieżki rowerowe i trasy do jogging,
 • Szybki dojazd - bliskość tras przelotowych

OSIEDLE

 • Osiedle składające się z 6 budynków,
 • Nowoczesne budynki z cichobieżnymi windami o prostej i przyjaznej architekturze,
 • Stonowane odcienie bieli i szarości na elewacji,
 • Atrakcyjne place zabaw,
 • Starannie zaprojektowana zieleń.

MIESZKANIA

 • Szeroka oferta mieszkań o zróżnicowanych metrażach od  29,46 m2 do 66,48 m2,
 • Wygodne, dobrze zaprojektowane mieszkania,
 • Do każdego mieszkania piwnica gratis,
 • Garaż podziemny, do którego bezpośrednio z pięter mieszkalnych będą zjeżdżały windy,
 • 78  miejsc postojowych,
 • Zakończenie budowy: grudzień  2019 r.