Działalność społeczna

 

 
Kombinat Budowlany Sp. z o.o. aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Chcemy mieć wkład w rozwiązywanie problemów społecznych, dlatego angażujemy się w liczne akcje mające na celu pomoc charytatywną. Podejmujemy również liczne działania sponsoringowe. Każdego roku Zarząd przeznacza określoną kwotę wspierając finansowo min:
 
  • Fundację Naszpikowani,
  • Białostockie Hospicjum dla Dzieci „Fundacja Pomóż Im”,
  • Polski Komitet Pomocy Spolecznej,
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku,
  • Białostocką Akademię Siatkówki.
  • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Odrobina Radości” ,
  • Studenckie Koło Naukowe „Konstruktor”,
 
Firma Kombinat Budowlany Sp. z o.o. dba o pozytywną i przyjacielską atmosferę wśród pracowników, emerytów i wspólników Spółki poprzez organizację spotkań i wycieczek integracyjnych.
 
Wspieramy „BAS Kombinat Budowlany Białystok” - II ligę kobiet.