Usterki

Szanowni Państwo,
W celu zgłoszenia usterki w nieruchomości nabytej w P.P.U.H. „ Kombinat Budowlany” sp. z o.o. prosimy o wypełnienie formularza „Protokół Zgłoszenia Usterki” , podpisanie go w określonych miejscach oraz dostarczenie do P.P.U.H. „Kombinat Budowlany” sp. z o.o. w jeden z poniższych sposobów:

  1. Osobiście do Działu Przygotowania i Realizacja Produkcji; adres: Białystok, ul. Legionowa 14/16 pokój 234
  2. Email: gwarancje@kombinatbud.pl
  3. Faks: 85 741 53 72
  4. Listownie pod adres siedziby spółki: Kombinat Budowlany Sp. z o. o. 15-099 Białystok ul. Legionowa 14/16
Informujemy, że w związku z obecnie obowiązującym prawem, a zwłaszcza z wejściem w życie dyrektywy RODO ( Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), usterki zgłoszone w inny sposób nie będą przyjmowane.

Dokumenty do pobrania: