Oferta

Mieszkanie Transportowa budynek I - Białystok, Transportowa, Nowe Miasto

Zakończenie budowy: 07.2022


Legenda:
Lokal dostępny
Lokal zarezerwowany, prosimy o kontakt z działem sprzedaży

Mieszkania

Adres: Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Cena:
Transportowa budynek I m.1 parter 3 48.66 321 200
Transportowa budynek I m.2 parter 2 31.56 227 200
Transportowa budynek I m.3 1 3 51.28 348 700
Transportowa budynek I m.4 1 2 45.00 324 000
Transportowa budynek I m.5 1 3 48.66 330 900
Transportowa budynek I m.6 1 3 52.24 355 200
Transportowa budynek I m.7 2 3 51.28 348 700
Transportowa budynek I m.8 2 2 45.00 324 000
Transportowa budynek I m.9 2 3 48.66 330 900
Transportowa budynek I m.10 2 3 52.24 355 200
Transportowa budynek I m.11 3 3 51.28 348 700
Transportowa budynek I m.12 3 2 45.00 324 000
Transportowa budynek I m.13 3 3 48.66 330 900
Transportowa budynek I m.14 3 3 52.24 355 200
Transportowa budynek I m.15 4 3 51.28 348 700
Transportowa budynek I m.16 4 2 45.00 324 000
Transportowa budynek I m.17 4 3 48.66 330 900
Transportowa budynek I m.18 4 3 52.24 355 200
Transportowa budynek I m.19 5 3 51.28 348 700
Transportowa budynek I m.20 5 2 45.00 324 000
Transportowa budynek I m.21 5 3 48.66 330 900
Transportowa budynek I m.22 5 3 52.24 355 200
Transportowa budynek I m.23 6 3 58.18 418 900
Transportowa budynek I m.24 6 3 52.24 355 200
Transportowa budynek I m.25 parter 3 50.80 335 300
Transportowa budynek I m.26 parter 2 40.07 280 500
Transportowa budynek I m.27 1 3 56.61 362 300
Transportowa budynek I m.28 1 3 48.64 330 800
Transportowa budynek I m.29 1 3 51.98 353 500
Transportowa budynek I m.30 2 3 56.61 362 300
Transportowa budynek I m.31 2 3 48.64 330 800
Transportowa budynek I m.32 2 3 51.98 353 500
Transportowa budynek I m.33 3 3 56.61 362 300
Transportowa budynek I m.34 3 3 48.64 330 800
Transportowa budynek I m.35 3 3 51.98 353 500
Transportowa budynek I m.36 4 3 56.61 362 300
Transportowa budynek I m.37 4 3 48.64 330 800
Transportowa budynek I m.38 4 3 51.98 353 500
Transportowa budynek I m.39 5 3 56.61 362 300
Transportowa budynek I m.40 5 3 48.64 330 800
Transportowa budynek I m.41 5 3 51.98 353 500
Transportowa budynek I m.42 6 3 56.61 362 300
Transportowa budynek I m.43 6 2 41.33 297 600
Transportowa budynek I m.44 6 3 51.98 353 500
Transportowa budynek I m.45 1 3 53.40 363 100
Transportowa budynek I m.46 1 3 47.86 325 400
Transportowa budynek I m.47 1 3 57.39 367 300
Transportowa budynek I m.48 2 3 53.40 363 100
Transportowa budynek I m.49 2 3 47.86 325 400
Transportowa budynek I m.50 2 3 57.39 367 300
Transportowa budynek I m.51 3 3 53.40 363 100
Transportowa budynek I m.52 3 3 47.86 325 400
Transportowa budynek I m.53 3 3 57.39 367 300
Transportowa budynek I m.54 4 3 53.40 363 100
Transportowa budynek I m.55 4 3 47.86 325 400
Transportowa budynek I m.56 4 3 57.39 367 300
Transportowa budynek I m.57 5 3 53.40 363 100
Transportowa budynek I m.58 5 3 47.86 325 400
Transportowa budynek I m.59 5 3 57.39 367 300
Transportowa budynek I m.60 6 3 53.40 363 100
Transportowa budynek I m.61 6 2 40.57 292 100
Transportowa budynek I m.62 6 3 57.37 367 200
Transportowa budynek I m.63 1 3 51.83 352 400
Transportowa budynek I m.64 1 3 47.88 325 600
Transportowa budynek I m.65 1 3 53.19 361 700
Transportowa budynek I m.66 2 3 51.83 352 400
Transportowa budynek I m.67 2 3 47.88 325 600
Transportowa budynek I m.68 2 3 53.19 361 700
Transportowa budynek I m.69 3 3 51.83 352 400
Transportowa budynek I m.70 3 3 47.88 325 600
Transportowa budynek I m.71 3 3 53.19 361 700
Transportowa budynek I m.72 4 3 51.83 352 400
Transportowa budynek I m.73 4 3 47.88 325 600
Transportowa budynek I m.74 4 3 53.19 361 700
Transportowa budynek I m.75 5 3 51.83 352 400
Transportowa budynek I m.76 5 3 47.88 325 600
Transportowa budynek I m.77 5 3 53.19 361 700
Transportowa budynek I m.78 6 3 51.83 352 400
Transportowa budynek I m.79 6 2 40.57 292 100
Transportowa budynek I m.80 6 3 53.19 361 700
Transportowa budynek I m.81 1 3 53.08 360 900
Transportowa budynek I m.82 1 2 46.17 314 000
Transportowa budynek I m.83 1 3 56.55 361 900
Transportowa budynek I m.84 2 3 53.08 360 900
Transportowa budynek I m.85 2 2 46.17 314 000
Transportowa budynek I m.86 2 3 56.55 361 900
Transportowa budynek I m.87 3 3 53.08 360 900
Transportowa budynek I m.88 3 2 46.17 314 000
Transportowa budynek I m.89 3 3 56.55 361 900
Transportowa budynek I m.90 4 3 53.08 360 900
Transportowa budynek I m.91 4 2 46.17 314 000
Transportowa budynek I m.92 4 3 56.55 361 900
Transportowa budynek I m.93 5 3 53.08 360 900
Transportowa budynek I m.94 5 2 46.17 314 000
Transportowa budynek I m.95 5 3 56.55 361 900
Transportowa budynek I m.96 6 3 53.08 360 900
Transportowa budynek I m.97 6 2 38.43 276 700
Transportowa budynek I m.98 6 3 56.55 361 900

Lokale użytkowe

Adres: Piętro: Powierzchnia: Cena:
Transportowa budynek I lok.1 parter 150.08 1 200 600

Miejsca parkingowe

Adres: Piętro: Powierzchnia: Cena:
Transportowa budynek I mp. 1 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 2 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 3 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 4 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 5 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 6 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 7 -1 1 szt 50 000
Transportowa budynek I mp. 8 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 9 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 10 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 11 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 12 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 13 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 14 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 15 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 16 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 17 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 18 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 19 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 20 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 21 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 22 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 23 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 24 -1 1 szt 35 000
Transportowa budynek I mp. 25 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 26 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 27 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 28 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 29 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 30 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 31 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 32 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 33 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 34 -1 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 35 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 36 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 37 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 38 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 39 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 40 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 41 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 42 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 43 -1 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 44 -1 1 szt 50 000
Transportowa budynek I mp. 45 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 46 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 47 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 48 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 49 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 50 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 51 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 52 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 53 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 54 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 55 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 56 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 57 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 58 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 59 -2 1 szt 50 000
Transportowa budynek I mp. 60 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 61 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 62 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 63 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 64 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 65 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 66 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 67 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 68 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 69 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 70 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 71 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 72 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 73 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 74 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 75 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 76 -2 1 szt 35 000
Transportowa budynek I mp. 77 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 78 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 79 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 80 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 81 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 82 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 83 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 84 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 85 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 86 -2 1 szt 27 000
Transportowa budynek I mp. 87 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 88 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 89 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 90 -2 1 szt 30 000
Transportowa budynek I mp. 91 -2 1 szt 35 000

Transportowa budynek I Transportowa budynek I

LOKALIZACJA

 • Atrakcyjna dzielnica Nowe Miasto, przy ul. Transportowej,
 • 3,2 km do Ratusza na Rynku Kościuszki w Białymstoku,
 • Bliskość szkół i przedszkoli,
 • Rozwinięta infrastruktura usługowo - handlowa.

OSIEDLE

 • Docelowo 5 nowoczesnych i eleganckich budynków,
 • Wysokiej klasy wykończenie części wspólnych,
 • Bogate aranżacje zieleni,
 • Miejsce do rekreacji z placem zabaw dla dzieci.

MIESZKANIA

 • 98 apartamentów, 2 i 3 pokojowych,
 • Przestronne loggie, balkony i tarasy,
 • Do każdego apartamentu piwnica gratis,
 • Cichobieżne windy zjeżdżające do garaży podziemnych,
 • 91 miejsc postojowych,
 • Zakończenie budowy: 31.07.2022 r.

mapa