facebook

Polityka jakościowa i środowiskowa

Celem działalności Kombinatu Budowlanego Sp. z o.o. jest budowa domów mieszkalnych, lokali użytkowych, obiektów użyteczności publicznej oraz produkcja betonu towarowego i zarządzanie nieruchomościami.   Dążąc do realizacji ustalonych celów i spełnienia wymagań naszych Klientów stosujemy następującą Politykę Jakościową :

 • dbamy o wysoką jakość realizowanych obiektów i terminowość ich wykonania,
 • dbamy o najlepszą jakość betonu towarowego,
 • komunikujemy się z naszymi klientami i badamy poziom ich zadowolenia,
 • precyzyjnie określamy odpowiedzialność i uprawnienia kadry technicznej,zaangażowanej przy realizacji poszczególnych procesów,
 • monitorujemy przebieg realizowanych przez nas procesów,
 • ustalamy i realizujemy nowe cele jakościowe,
 • szkolimy pracowników i stale podnosimy ich kwalifikacje.

Działalność swoją prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami oraz w sposób zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego. Dlatego Politykę Środowiskową realizujemy poprzez :

 • recykling wody do celów technologicznych,
 • tworzenie i pielęgnację terenów zielonych,
 • ograniczanie emisji spalin,
 • stosowanie energooszczędnych technologii,
 • wykonawstwo energooszczędnych budynków,
 • ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
 • właściwą gospodarkę odpadami,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska.

W sposób systemowy podchodzimy do spełniania i przestrzegania wymagań norm ISO 9001 : 2008 i 14001 : 2004 , doskonalimy wdrożony w firmie Zintegrowany System Zarządzania. Zarząd
PPUH Kombinat Budowlany sp. z o.o.