Kombinat Budowlany Sp. z o. o. > Aktualności > Ogłoszenie – oferta sprzedaży mieszkań
Opublikowane przez

Ogłoszenie – oferta sprzedaży mieszkań

Ustawa deweloperska

PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16, tel./fax.: 85 741 64 02, 85 741 53 72, zarejestrowany pod numerem KRS 0000035433 informuje, iż rozpoczyna proces oferowania sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach następujących przedsięwzięć deweloperskich:

• inwestycji realizowanej na nieruchomości uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr BI1B/00040934/6, BI1B/00122014/0 obejmującej działki o numerach ewidencyj-nych 1595/5, 1596/1, 1596/6 w obrębie 0011 Śródmieście, przy ul. Krakowskiej w  Białymstoku;
• inwestycji realizowanej na nieruchomości uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr BI1B/00100030/8 obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251/2, 252/5, 252/8, 252/11, 253/2 oraz w Księdze Wieczystej Nr BI1B/00084114/2 obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 252/10, 253/1 i 252/7 w obrębie 0018 Pieczurki, przy ul. 27 Lipca w Białymstoku;
• inwestycji realizowanej na nieruchomości uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr BI1B/00203174/1 obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 196 w obrębie 0017 Bojary, przy ul. Ogrodowej w Białymstoku;
• inwestycji realizowanej na nieruchomości uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr BI1B/00010101/9 obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 466, 467, 468 oraz w Księdze Wieczystej Nr BI1B/00205572/5 obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 465 w obrębie 0012 Białostoczek Płd., przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku;
• inwestycji realizowanej na nieruchomości uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr BI1B/00072678/6 obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 86, 87 oraz Księdze Wieczystej Nr BI1B/00209513/2 obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 108/1 w obrębie 0020 Przemysłowy przy ul. Ciołkowskiego w  Białymstoku.
Ogłoszenie zamieszczono w celu wypełnienia obowiązku ustawowego zawartego w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.